Serveis i Tarifes

Amb més de 20 anys d’experiència acreditada en l’ensenyament particular, al Centre Acadèmic Pié oferim classes de reforç o ampliació, impartides individualment o en grups reduits.

Tenim una àmplia oferta en totes les matèries d’ensenyaments obligatoris i postobligatoris, així com altres serveis d’assistència a l’educació:

  Primària
Es treballa en grups reduïts (de 2 a 5 alumnes), o individualment quan el cas ho requereixi. L’objectiu de les classes és repassar els continguts treballats a l’escola, reforçant els punts febles i ampliant el temari quan sigui adequat.

  Secundària
Reforç focalitzat en les matèries més rellevants per a l’alumne. Es realitza un seguiment de les notes.

  Batxillerat
Reforç d’assignatures de qualsevol de les modalitats (ciències i tecnologia, arts, humanitats i ciències socials), així com preparació pels exàmens de les PAAU.

  Cicles formatius
Reforç dels cicles formatius de grau mitjà i superior.

  Universitat
Reforç i preparació pels exàmens dels primers cursos de: Ciències Empresarials, Enginyeries, Biologia, Ciències Ambientals, Física, ADE, etc.

  Anglès
Classes individuals o en grups reduïts per fer un repàs escolar o més avançat de tots els cursos i nivells. Preparació específica per als exàmens oficials First i Advanced.

  Informàtica
Programació en llenguatges Java i C/C++.

  Tècniques d’estudi
Organització en l’estudi (agenda). S’ajudarà a l’alumne a millorar les seves capacitats fent esquemes, resums, realitzant exercicis per a la memòria, treballant la lectura… per exercitar l’atenció i la concentració.

  Proves d’accés
Preparació per a les proves d’accés a la universitat (PAU, majors de 25 i 45 anys) i per les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà o superior. Classes individuals o en grups reduïts.

  Logopèdia
Servei especialitzat de logopèdia pels alumnes i pares amb disfuncions de la veu, alteracions de la parla i el llenguatge, dislèxia, teràpia miofuncional, psicomotricitat, TDH, TGD. Atenció integral i personalitzada.

  Classes a domicili
En cas de necessitat, els nostres professors poden desplaçar-se a domicili. Zona Baix Montseny (Sant Celoni, Palautordera, Campins, Mosqueroles, Gualba, Batllòria, Vilalba, Llinars, Cardedeu, Breda, Montseny…).

 

Tarifes*

Reforç en grup: desde 8,50 €/h

Reforç individual: desde 21,50 €/h

*Preus variables segons nivell i nombre d’hores.

 

Demana més informació →